Home   >   News & Notice   >   제품전시정보

 

 

1. 명칭 : KOAA SHOW

2. 날짜 : 2017. 10. 18 (수) – 10. 20 (금)

3. 장소 : 킨텍스 제2전시장 7, 8홀

 

※나노시스템 전시 장비 :

비접촉 3차원 미세형상 측정기 (NV-2700)

비접촉식 실린더 미세형상 측정기 (CS-2000)

비접촉식 실린더 미세형상 검사기 (CI-1000)

 

 

 

 

 

SALES
82-(0)42-717-2400

대전광역시 유성구 테크노2로 90 ㈜나노시스템

Tel

82-(0)42-717-2400

Fax

82-(0)42-717-2401

China

FuHaiXinXIGang A1-116, QiaoTouSheQu, FuHai, BaoAn, District, ShenZhen, China
Tel : +86-151-1266-6326