Home   >   News & Notice   >   제품전시정보

  1. 명칭 : Control 2017
  2. 날짜 : 2017. 05. 09 – 05. 12
  3. 장소 : Stuttgart, Germany

 

  • 나노시스템 전시 장비 :

비접촉 3차원 미세형상 측정기 (NV-2400)

비접촉식 실린더 미세형상 측정기 (CS-1000)

비접촉식 실린더 미세형상 검사기 (CI-1000)

 

 

SALES
82-(0)42-717-2400

대전광역시 유성구 테크노2로 90 ㈜나노시스템

Tel

82-(0)42-717-2400

Fax

82-(0)42-717-2401

China

A3-11-12, TuoXinShiDai, YuZuiZhen, ChongQing, 401133 CHINA
Tel : +86-157-3012-8229